Hammer Bakker

Velkommen til hjemmesiden for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker


Hammer Bakker er et enestående område, som man kan blive ved med at fordybe sig i. Lodsejersammenslutningen opstod i 1991, hvor en række lodsejere tog initiativ til i fællesskab at passe på vores fantastiske og overvejende uspolerede natur.

Foreningens medlemmer er dem der ejer jord i Hammer Bakker. Andre der interesserer sig for Hammer Bakkers forhold, kan også blive medlemmer, men uden stemmeret.

Sammenslutningens område er det der indkredses af landevejene mellem Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Grindsted og Uggerhalne. Geologisk strækker bakkerne sig længere mod både vest, øst og syd. Det er let at se når man nærmere sig bakkerne, fordi de rejser sig op som en ås fra det omgivende flade landskab. Før landet hævede sig efter den seneste istid, var Hammer Bakker en ø i havet.

Hvis du som skovgæst eller naturinteresseret er havnet på hjemmesiden, så byder vi dig velkommen i bakkerne og håber du vil passe på vores vildt og natur, og vi henviser til fanebladet ovenfor med titlen "Hammer Bakker" - her kan du læse nærmere.


Aktuelt for medlemmer


Referat fra bukketræf.

På en rigtig våd tirsdag morgen d. 16. maj gik bukkejagten ind.

Traditionen tro afholdtes der efterfølgende bukketræf på Brødlandshus, hvor der var mødt 18 jægere. Formanden for jagtudvalget Martin Søndergård bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. Nielsen blæste herefter et par stykker på jagthorn.

Som sædvanlig var der en præmie til den flotteste buk og Morten Rex fra ”Jægeren og Lystfiskeren” havde i år sponsoreret yderligere en præmie. Der var 2 bukke på paraden, den ene skudt i Tandal og den anden på Rytterplantagens jagtkonsortie. Der var således præmier til begge bukke.

Foreningen vil gerne takke Morten for sponsoraterne.

Henning Jensen og en af hans svenske gæster blev af formanden udpeget til at vælge den flotteste buk, det blev en flot seksender skudt i Rytterplantagen.

Herefter blev der budt på kaffe og rundstykker og en lille en til halsen. De heldige jægere fortalte om morgenens oplevelser ved afskydningerne.

Cinque Terre

Cinque Terre