Hammer Bakker

Velkommen til hjemmesiden for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker


Lodsejersammenslutningen er foreningen for dem der ejer jord i Hammer Bakker. Andre der interesserer sig for Hammer Bakkers forhold, kan også blive medlemmer, men uden stemmeret.

Lodsejersammenslutningens område er det der indkredses af landevejene mellem Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Grindsted og Uggerhalne. Geologisk strækker bakkerne sig længere mod både vest, øst og syd. Det er let at se når man nærmere sig bakkerne, fordi de rejser sig op som en ås fra det omgivende flade landskab. Før landet hævede sig efter den seneste istid, var Hammer Bakker en ø i havet.

For den der interesserer sig for bakkernes geologi, flora, fauna eller historie henvises til speciallitteratur herom.


Indsigelse mod by-udvidelse i Tandalen, Hammer Bakker d. 22. november 2016.

Se indsigelse her.

Referat af hestevognsturen 2016


Lørdag d. 20-8-16 drog vi (ca. 80 deltagere fordelt på 10 hestevogne) ud på endnu en tur i de dejlige Hammer Bakker, en tradition, der afholdes hvert andet år.

Poul Erik Pedersen, Torndal, havde som sædvanligt planlagt en spændende tur, der tog sit udgangspunkt ved Uggerhalne Sportsrideklub, hvorfra vi kørte ind i Bakkerne, og selvom vejret var ustadigt, nød vi alle den skønne natur og de mange dufte, som netop regnen kalder frem.

Vi gjorde holdt ved Ideon café, hvor der var disket op med boller og hjemmelavet marmelade samt dejlig varm kaffe, som flere nød indendørs p.gr.a. det våde vejr. Et flot syn var det dog som altid at se de mange, overdådigt pyntede hestevogne fra Vendsyssel Køreforening holde i en mægtig halvcirkel på Ideons store plæne.

Derfra kørte vi ad den vel tilrettelagte rute tilbage til sportsrideklubben, hvor formanden, Lise Knudsen, Skovgården Vodskov, viste rundt og præsenterede os alle for de fine resultater, der var kommet ud af samarbejdet med Hellstrands Stutteri. Flere af deltagerne sluttede af med at spise deres frokost i den indbydende, nye kantine.

Bestyrelsen vil hermed gerne takke Poul Erik Pedersen, Vendsyssel Køreforening og Lise Knudsen for endnu en vellykket tur.

Venlig hilsen Bestyrelsen