Hammer Bakker

Velkommen til hjemmesiden for Lodsejersammenslutningen Hammer BakkerVi beklager at måtte meddele, at årets generalforsamling, som var planlagt til den 18. marts, er aflyst.

Dette sker som følge af den alvorlige situation med Corona-virus og risikoen for smitte.

Generalforsamlingen vil blive afholdt, når det skønnes forsvarligt. Her følges myndighedernes anbefaling ligeledes.

Mvh. Bestyrelsen for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker
Hammer Bakker er et enestående område, som man kan blive ved med at fordybe sig i. Lodsejersammenslutningen opstod i 1991, hvor en række lodsejere tog initiativ til i fællesskab at passe på vores fantastiske og overvejende uspolerede natur.

Foreningens medlemmer er dem der ejer jord i Hammer Bakker. Andre der interesserer sig for Hammer Bakkers forhold, kan også blive medlemmer, men uden stemmeret.

Sammenslutningens område er det der indkredses af landevejene mellem Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Grindsted og Uggerhalne. Geologisk strækker bakkerne sig længere mod både vest, øst og syd. Det er let at se når man nærmere sig bakkerne, fordi de rejser sig op som en ås fra det omgivende flade landskab. Før landet hævede sig efter den seneste istid, var Hammer Bakker en ø i havet.

Hvis du som skovgæst eller naturinteresseret er havnet på hjemmesiden, så byder vi dig velkommen i bakkerne og håber du vil passe på vores vildt og natur, og vi henviser til fanebladet ovenfor med titlen "Hammer Bakker" - her kan du læse nærmere.

Aktuelt for medlemmer


Bukketræf 2019.

Lodsejersammenslutningen for Hammer Bakker ved Jagtudvalget, holdt traditionen tro bukketræf d. 16 maj kl. 0900 som tidligere år, holdtes bukketræffet hos Hanne og Werner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov.

På en dejlig solskins morgen med en kølig brise, var der mødt 15 morgenfriske jægere. Årets udbytte var 1. råbuk skudt på Urmose af Niels Chr. Nielsen.

Bukketræffet startede med at Niels Chr. Nielsen og Anders Thøgersen på jagthorn blæste en velkomst hilsen, herefter formanden for jagtudvalget Martin Søndergaard bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. og Anders blæste herefter på jagthorn. Derefter uddelte Martin Søndergaard præmien for bedste buk og da der kun var en buk var det en let opgave.

Morten Rex Frederiksen fra Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 9000 Aalborg havde igen i år sponsoreret en præmie til den flotteste buk.

Jagtudvalget er meget taknemmeligt for Mortens præmier ved vores arrangementer.

Bukketræffet fortsatte med kaffe, rundstykker og en enkelt til at skylle halsen med.

Under kaffen fortalte den heldige skytte om morgenens oplevelse i forbindelse med afskydningen af bukken og derefter blev der en livlig udveksling af oplevelser fra denne morgen.

Ved kaffen takkede Formanden for jagtudvalget Hanne og Werner Davidsen for at de fortsat vil ligge hus til bukketræffet, hvor efter han overrakte en vin gave som tak.

Cinque Terre

Cinque Terre