Hammer Bakker

Velkommen til hjemmesiden for Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker


Hammer Bakker er et enestående område, som man kan blive ved med at fordybe sig i. Lodsejersammenslutningen opstod i 1991, hvor en række lodsejere tog initiativ til i fællesskab at passe på vores fantastiske og overvejende uspolerede natur.

Foreningens medlemmer er dem der ejer jord i Hammer Bakker. Andre der interesserer sig for Hammer Bakkers forhold, kan også blive medlemmer, men uden stemmeret.

Sammenslutningens område er det der indkredses af landevejene mellem Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Grindsted og Uggerhalne. Geologisk strækker bakkerne sig længere mod både vest, øst og syd. Det er let at se når man nærmere sig bakkerne, fordi de rejser sig op som en ås fra det omgivende flade landskab. Før landet hævede sig efter den seneste istid, var Hammer Bakker en ø i havet.

Hvis du som skovgæst eller naturinteresseret er havnet på hjemmesiden, så byder vi dig velkommen i bakkerne og håber du vil passe på vores vildt og natur, og vi henviser til fanebladet ovenfor med titlen "Hammer Bakker" - her kan du læse nærmere.


Aktuelt for medlemmer


Bukketræf 2018

Lodsjersammenslutningen for Hammer Bakker ved Jagtudvalget holdt traditionen tro bukketræf d. 16. maj kl. 9.00. Som tidligere år holdtes bukketræffet hos Hanne og Werner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov.

På en dejlig solskinsmorgen, som er en sjældenhed d. 16. maj, var der var mødt 21 morgenfriske jægere. Årets udbytte var to råbukke skudt henholdsvis på Urmose og i Tandal.

Bukketræffet startede med, at formanden for jagtudvalget Martin Søndergård bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. Nielsen og Anders Thøgersen blæste herefter et par stykker på jagthorn.

Morten Rex Frederiksen fra Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 i Aalborg havde igen i år sponsoreret en præmie til den flotteste buk. Valget blev foretaget af Flemming Mulbjerg og Tage Kragbak, begge var enige om at bukken fra Tandal var den flotteste og fik præmien.

Jagtudvalget er meget taknemmelig for Mortens præmier ved vores arrangementer.

Bukketræffet fortsatte med kaffe, rundstykker og enkelt til at skylle halsen med.

Under kaffen fortalte de heldige skytter om morgenens oplevelse i forbindelse med afskydningen af bukkene og der udspandt sig en livlig udveksling af oplevelser fra denne morgen.

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre