Hammer-bakker.dk © 2022 •  Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker


Privat område


En stor del af bakkerne er i privat eje. Her er de vigtigste regler følgende:

  • Cykling kun tilladt på skovveje og stier, der er befæstede med fvx stabilgrus, således de er robuste.
  • Man må gå, men kun på skovveje og befæstede stier.
  • Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 m fra bygninger
  • Motorkørsel er forbudt og man skal rette sig efter skiltningen
  • Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden
  • Adgangen til private skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde
  • Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skoven
  • Hunde skal føres i snor.


Jf. Naturbeskyttelsesloven, kapitel 4, paragraf 23, stk. 5: "Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant."


All offroad kørsel i terrænet er strengt ulovligt og vil føre til politianmeldelse.


Offentligt område

Aalborg Kommune ejer områder i bakkerne, hvor der gælder andre regler end på de privatejede. Her må du færdes hele døgnet, også udenfor veje og stier. Cykling skal dog foregå på veje eller anlagte stier. Det er desuden muligt at benytte den etablerede shelterplads ikke langt fra Gennem Bakkerne. 


De offentlige regler gælder også på Dansk Botanisk Forenings område i bakkerne. 


Den Danske Naturfond har desuden nogle større områder i Hammer Bakker, som de har overtaget fra det gamle Hedeselskab. Du kan læse om de regler, der gælder på disse områder på fondens egen hjemmeside. 

Adgangsforhold og færdsel i Hammer Bakker