Velkommen til

Lodsejersammenslutningen

Hammer Bakker

hammer-bakker.dk

26. december 2020


Kære alle Lodsejere.

 

Først og fremmest tak til dem som har deltaget i julekalenderen.

Vi håber, I alle har lært lidt mere om vores alles smukke Hammer Bakker og at I er friske på en ny omgang en anden gang. 

 

Vinderne er udtrukket på bedste vis og her kan I se de 3 vindere.


I ønskes alle en fortsat god jul et rigtig godt nytår!

 


30. november 2020


Jagtnotat

Den Danske Naturfond har fået hjælp fra Århus Universitet til at analysere de fremtidige muligheder for jagt i projektområdet, når de nugældende jagtlejekontrakter udløber den 1. juli 2023. Her er universitetets notat.

Lodsejersammenslutningen og Danmarks Jægerforbund har været inviteret til at kommentere et udkast til notatet.

 

Naturfonden har endnu ikke besluttet om der skal være jagt på fondens arealer i Hammer Bakker efter den 1. juli 2023, og i givet fald i hvilken form eller i hvilket omfang.

 

 

Frilufts- og naturplanen

Aalborg Kommune har netop offentliggjort Frilufts- og naturplanen for Hammer Bakker.

 

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker er medlem af naturrådet, og der er indkaldt til virtuelt møde på onsdag d. 2. dec. 2020.

 

Her er link til Aalborg kommunes hjemmeside, hvor I kan finde relevant information for.

  • Helhedsplan
  • Naturplan
  • Friluftsplan

 

Hammer Bakker - stort naturgenopretningsprojekt i Nordjylland (aalborg.dk).

Hammer-bakker.dk © 2021 •  Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker