Formandens beretning 2023


D. 19. april. blev afholdt året generalforsamling. 

Her finder du formandens beretning 2023.


9. januar 2023


Torsdag d. 5. januar 2023 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Lodsejersammenslutningen. Agendaen var behandling af og debat om bestyrelsens begrundede forslag:

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakkers generalforsamling udtrykker ønske om at der ikke gives dispensationer eller tilladelser til skovgræsning i Hammer Bakker vest for Gennem Bakkerne, herunder heller ikke til indhegning af området, i foreløbig mindst 10 år, mens der indvindes resultater af skovgræsningen øst for Gennem Bakkerne. Bestyrelsen pålægges at gøre indsigelse imod og i øvrigt at arbejde imod at der gives sådanne dispensationer eller tilladelser til skovgræsning og indhegning vest for
Gennem Bakkerne nu.

I starten af mødet blev der informeret, at Miljøstyrelsen 3. januar 2023, dvs. 2 dage før den ekstraordinære generalforsamling, havde givet dispensation til skovgræsning i projektområdet vest for Gennem Bakkerne.

På mødet var en del debat, men udpræget enighed om og tilslutning til bestyrelsens forslag.
Forslaget kom til afstemning. Der blev afgivet 31 stemmer. 29 af disse var for forslaget, og de sidste 2 var blanke. Forslaget blev dermed vedtaget.

Bestyrelsen vil nu hurtigst muligt tage stilling til hvordan generalforsamlingens beslutning skal føres ud i livet.

Vi vil samtidig orientere at den ordinære generalforsamling bliver afholdt 19. april 2023, så sæt kryds i kalenderen. Nærmere information kommer senere.


31. December 2022


Julekalender havde i år flere deltagere end nogensinde før. Det endte derfor igen med at vi måtte trække lod blandt de rekordmange svar. Lodtrækningen var i år lavet som et lykkehjul, hvor det gik ud på først muligt at blive udtrukket 3 gange. Den der først blev udtrukket 3 gange fik 1. præmien, den næste med 3 udtrækninger fik 2. præmien osv. Se evt. lodtrækningen herunder. 


De dygtige og heldige vindere vandt de flotte præmier fra Lefleur, og Rene fra bestyrelsen har lavet en super fin video, mens Freddy overrakte præmierne til vinderne. 

Bestyrelsen må ikke deltage i konkurrencen, derfor plejer bestyrelsesmedlemmerne internt at kæmpe om at få flest rigtige. Freddy sponsorerer en lille præmie til den som får flest. Som det fremgår af videoen var Klaus Fossing i år den dygtigste og heldigste i bestyrelsen.

Se hele videoen her.


Har du et godt billede eller en god historie til julekalenderen næste år, så skriv allerede nu til Freddy. Ligeledes hvis du kender en der ønsker at sponsorere kalenderen, så sig til.

Har du andre kommentarer, hører vi dem også gerne.


Her kan du se lodtrækningen
(det tager 6 min)

Vil du gense alle lågerne en gang til,
så kan du se dem HER.

Den tidligere udsendt “behind the scenes”
julehilsen kan genses HER 


Vi ønsker alle et godt nytår.

Tak fordi du gættede med!

Formandens beretning 2022


Kære Lodsejere.


Tak for deltagelsen ved årets generalforsamling den 26. april.

Her kan I hente formandens beretning 2022.Tilføjelse: 

På et møde i Hammer Bakker Naturråd har Aalborg Kommune meddelt, at Den Danske Naturfond fastholder, at projektområdet vest for Gennem Bakkerne skal hegnes, at man nu vil ansøge om de nødvendige tilladelser og dispensationer, og at man regner med, at der vil gå et år, inden der er taget stilling til ansøgningen. Bestyrelsens udvalg vedrørende naturgenopretningsprojektet vil snart mødes i den anledning.


3. januar 2022


Kære alle Lodsejere.


Tak for jeres deltagelse i julekalenderen 2021!

Det ser ud til, at vi har fået startet en ny tradition,

så vi vil glæde os til at 'gå i krig' endnu engang

i slutningen af året.


Præmieuddelingen til vinderne kan ses i videoen

her, og hele oversigten over julekalenderen kan

findes her.

 

26. december 2020


Kære alle Lodsejere.

 

Først og fremmest tak til dem som har deltaget i julekalenderen.

Vi håber, I alle har lært lidt mere om vores alles smukke Hammer Bakker og at I er friske på en ny omgang en anden gang. 

 

Vinderne er udtrukket på bedste vis og her kan I se de 3 vindere. Se også oversigten over julekalenderen.


I ønskes alle en fortsat god jul et rigtig godt nytår!

 


30. november 2020


Jagtnotat

Den Danske Naturfond har fået hjælp fra Århus Universitet til at analysere de fremtidige muligheder for jagt i projektområdet, når de nugældende jagtlejekontrakter udløber den 1. juli 2023. Her er universitetets notat.

Lodsejersammenslutningen og Danmarks Jægerforbund har været inviteret til at kommentere et udkast til notatet.

 

Naturfonden har endnu ikke besluttet om der skal være jagt på fondens arealer i Hammer Bakker efter den 1. juli 2023, og i givet fald i hvilken form eller i hvilket omfang.

 

 

Frilufts- og naturplanen

Aalborg Kommune har netop offentliggjort Frilufts- og naturplanen for Hammer Bakker.

 

Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker er medlem af naturrådet, og der er indkaldt til virtuelt møde på onsdag d. 2. dec. 2020.

 

Her er link til Aalborg kommunes hjemmeside, hvor I kan finde relevant information for.

  • Helhedsplan
  • Naturplan
  • Friluftsplan

 

Hammer Bakker - stort naturgenopretningsprojekt i Nordjylland (aalborg.dk).

Hammer-bakker.dk © 2022 •  Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker