Militærets færden i Hammer BakkerForsvaret har en ved alderstids hævd vundet ret til at færdes på privat ejendom.


Med retten følger visse pligter og begrænsninger, som forsvaret skal følge. Disse er specifikt beskrevet i publikationen ”Klog før skade – terrænets benyttelse” udgivet af Hærens Operative Kommando. Publikationen kan findes her på Naturstyrelsens hjemmeside.


Det er Lodsejersammenslutningens håb, at disse oplysninger kan medvirke til at skabe et positivt samarbejde mellem forsvaret og Lodsejersammenslutningens medlemmer.

 

Hammer-bakker.dk © 2022 •  Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker