Bestyrelsen

Formand for bestyrelsen / Formand for udvalget vedrørende Hammer Bakker naturgenopretningsprojekt / Medlem af Hammer Bakker Naturråd / medlem af Vodskov samråd

Tage Kragbak

Ørndal/Vesterbæk 70, 9310 Vodskov
Mail: tagekragbak@hammer-bakker.dk

Tlf.: 96 31 88 01 - mobil 21 78 70 99

Næstformand / Formand for arkivudvalget / Medlem af udvalget vedrørende Hammer Bakker naturgenopretningsprojekt / Hovedbestyrelsesmedlem i Projekt rundt om Hammer Bakker /

Medlem af styregruppen for Projekt mødestedet / Medlem af Vestbjerg samråd

Klaus Fossing 

Søhusevej 4, 9380 Vestbjerg
Mail: klausfossing@hammer-bakker.dk

Tlf.: 40 80 98 04

Sekretær / Medlem af styregruppen for Projekt mødestedet / Medlem af julekalenderudvalget

René Mallin
Vestbjerg Skovvej 19, 9380 Vestbjerg
Mail: renemallin@hammer-bakker.dk

Tlf.: 23 49 12 60

Kasserer / Medlem af udvalget vedrørende Hammer Bakker naturgenopretningsprojekt / Formand for julekalenderudvalget

Freddy Jensen

Tingvej 19, 9380 Vestbjerg

Mail: freddyjensen@hammer-bakker.dk

Tlf.: 30 13 55 19

Formand for arrangementsudvalget / medlem af medlemsudvalget
Christian Mose Nielsen

Mølbjergvej 20, 9380 Vestbjerg

Mail: christianmose@hammer-bakker.dk
Tlf.: 20 53 98 90

Formand for medlemsudvalget / medlem af arrangementsudvalget

Bjarne Vestergaard

Havremarken 20, 9310 Vodskov
Mail: bjarnevestergaard@hammer-bakker.dk
Tlf.: 41 48 61 70


Udenfor bestyrelsen

Webmaster

Tine Lykke Tindal Leth Bak

Hammerhusvej 20, 9381 Sulsted
Mail: tinelethbak@hammer-bakker.dk
Tlf.: 21 93 25 54


Tage Kragbak
Klaus Fossing
René Mallin
Freddy Jensen

Hammer-bakker.dk © 2022 •  Lodsjersammenslutningen Hammer Bakker