Bukketræf 2016


Referat fra bukketræf

På en dejlig solskinsmorgen 2. pinsedag d. 16. maj gik bukkejagten ind.

Traditionen tro afholdtes der efterfølgende bukketræf på Brødlandshus, hvor der var mødt 26 jægere.

Formanden for jagtudvalget Martin Søndergård bød velkommen til de fremmødte.

Niels Chr. Nielsen blæste herefter et par stykker på jagthorn. Som sædvanlig var der en præmie til den flotteste buk. Præmien var som sædvanlig sponsoreret af Morten Rex fra ”Jægeren og Lystfiskeren”. Foreningen vil gerne takke Morten for sponsoratet.

Der var 4 bukke på paraden – den ene dog skudt på et areal uden for Hammer Bakker.

Flemming Mulbjerg og Tage Kragbak blev af formanden udpeget til at vælge den flotteste buk, det blev en flot seksender skudt på ”Østerbæk”.

Herefter blev der budt på kaffe og rundstykker og en lille en til halsen. De heldige jægere fortalte om morgenens oplevelser ved afskydningerne.

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre