Bukketræf 2017


Referat fra bukketræf.

På en rigtig våd tirsdag morgen d. 16. maj gik bukkejagten ind.

Traditionen tro afholdtes der efterfølgende bukketræf på Brødlandshus, hvor der var mødt 18 jægere. Formanden for jagtudvalget Martin Søndergård bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. Nielsen blæste herefter et par stykker på jagthorn.

Som sædvanlig var der en præmie til den flotteste buk og Morten Rex fra ”Jægeren og Lystfiskeren” havde i år sponsoreret yderligere en præmie. Der var 2 bukke på paraden, den ene skudt i Tandal og den anden på Rytterplantagens jagtkonsortie. Der var således præmier til begge bukke.

Foreningen vil gerne takke Morten for sponsoraterne.

Henning Jensen og en af hans svenske gæster blev af formanden udpeget til at vælge den flotteste buk, det blev en flot seksender skudt i Rytterplantagen.

Herefter blev der budt på kaffe og rundstykker og en lille en til halsen. De heldige jægere fortalte om morgenens oplevelser ved afskydningerne.

Cinque Terre

Cinque Terre