Bukketræf 2015


Lodsjersammenslutningen for Hammer Bakker ved Jagtudvalget holdt traditionen tro bukketræf d. 16. maj kl. 9.00. Som tidligere år holdtes bukketræffet hos Hanne og Werner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov.

Trods bidende kulde var der var mødt 28 morgenfriske jægere. Årets udbytte var to råbukke skudt hendoldsvis på Kinnerupgård og i Tandal.

Bukketræffet startede med, at formanden for jagtudvalget Niels Chr. Nielsen bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. Nielsen blæste herefter et par stykker på jagthorn.

Morten Rex Frederiksen fra Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 i Aalborg havde igen i år sponsoreret præmier, denne gang 2 stk. Valget blev foretaget af Morten Rex og Tage Kragbak, begge var enige om at bukken fra Kinnerupgård var den flotteste og dermed fik 1. Præmien og bukken fra Tandal fik 2. Præmien.

Jagtudvalget er meget taknemmelig for Mortens præmier ved vores arrangementer.

Bukketræffet fortsatte med kaffe, rundstykker og enkelt til at skylle halsen med.

Under kaffen fortalte de heldige skytter om morgenens oplevelse i forbindelse med afskydningen af bukkene og der udspandt sig en livlig udveksling af oplevelser fra denne morgen.