Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker 2011/2012.


Nyt vedrørende Projekt Hammer Bakker i 2012:

Lodsejerne er sikkert interesseret i at høre nærmere om Projekt Hammer Bakker.

Der er nu oprettet en styregruppe som skal tage kontakt til myndigheder og koordinere økonomien.


Der er ligeledes oprettet undergrupper med formålene:


Natur:

Pladser til ophold

Naturlegeplads

Guidede ture

Historie:

Oversigt over de historiske steder

Kendte personer og deres relationer til Hammer Bakker

Mindesmærker

Sundhed:

Familiemotionsruter

Motionsredskaber

Synliggørelse af hvad der er tilladt

Hjemmeside:

Oprettelse af hjemmeside

Registrering af aktiviteter


Lodsejerne kan holde sig orienteret om aktiviteterne på Projekt Hammer Bakkers hjemmeside www.oplevhammerbakker.dk


--------------------------------------


Som det er de fleste bekendt, så har "Projekt Hammer Bakker" konstitueret sig som forening. Lodsjersammenslutningens bestyrelse har takket nej til en bestyrelsespost, da bestyrelsen ikke ser Lodsejersammenslutningen som en part i projektet.Indlægget i Vodskov Avis i uge 35 2011:

De fleste har sikkert læst indlægget i Vodskov Avis i uge 35 2011 der handlede om, at samrådene i byerne omkring Hammer Bakker ville lave forskellige tiltag i Hammer Bakker.

Disse tiltag skulle være:

· Velholdte veje og stier og god skiltning.

· Afmærkede veje/stier til heste, cykler, gå/løbe (forskellige længder)

· Borde og bænke (velholdte)

· Motionsmuligheder ved benyttelse af træ-motionsredskaber

· Bålpladser og shelters

· Affaldsmuligheder (stativer) inkl. Hundeposer (en Hundeskov?)

· Der bør laves foldere der beskriver de forskellige muligheder der er i bakkerne (samt laves omtale i aviserne samt spot i radio/tv)

· Der vil kunne laves guidede ture (året rundt) i bakkerne med naturvejledere o.a. med fokus på dyr, planter, svampe, fugle og sommerfugle.

Disse tiltag for, at Hammer Bakker bør:

· være et sted som gør, at folk ønsker at flytte til Aalborg

· være et sted som gør, at folk ønsker at flytte til byerne omkring bakkerne

· være et aktivt sted, der tiltrækker borgerne (møde naturen/få motion = sundhed)

· være et sted, hvor hele familien har lyst til at tage hen (aktiviteter for alle)

I avisartiklen blev det nævnt, at der var indkaldt til møde d. 7. september. Bestyrelsen kontaktede initiativtageren for at gøre opmærksom på vores eksistens. Vi mente absolut, at det var relevant, at vi deltog i dette møde. Der deltog 3 fra bestyrelsen i mødet som var et godt og konstruktivt møde, hvor vi stort set var på linie. Vi gjorde dem opmærksom på fra start, at de ikke skal forvente at lave nogle af deres tiltag i den private del af skoven men at de skal kontakte Aalborg Kommune for at føre deres planer ud i livet.

Det har så heller ikke været deres hensigt at lave noget af det i den private del, da der blev givet udtryk for, at de heller ikke vil have byens befolkning rendende i deres baghave, hvilket ikke fremgik af avisartiklen.

Referatet fra mødet kan læses i Vodskov avis i uge 37.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe hvor to fra bestyrelsen deltager.

Vi vil til enhver tid værne om bakkerne, så den ikke laves om til en forlystelsespark og vi håber på medlemmernes opbakning til dette. Det vil naturligvis til enhver tid være op til den enkelte lodsejer hvad man vil give tilladelse til.