Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker.

Lodsejersammenslutningens jagtudvalg holder jagt og naturmøde.

Tirsdag d. 6. oktober kl.19.00.

Hos Hanne og Werner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov.

(Parkering: Brødlandshus parkerings plads.)


Svend Lassen – Skovfoged i Aalborg Kommune kommer og giver en orientering om:

Projektet i Botanisk Forening samt Aalborg Kommunes planer for deres område i Hammer Bakker.

Der vil være en udstilling med fritidstøj og jagtartikler fra Morten Rex Frederiksen, Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turis Gade 6, 9000 Aalborg.

Mød op til denne spændende aften om Hammer Bakker. Alle medlemmer af Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker er velkomne. Medlemmernes eventuelle jagtkonsortier er også meget velkomne.

Foreningen er vært med kaffe og kage derfor er tilmelding nødvendig og sker ved henvendelse til: Hanne Davidsen, Søhusevej 85, 9310 Vodskov

Tlf: 98286622 eller E-mail: broedlandshus@mail.tele.dk. Tilmelding senest d. 22. september.

m.v.h.

Jagtudvalget

Niels Chr. Nielsen og Hanne Davidsen


Referat fra jagt-og naturmøde d. 6. oktober 2015.


Svend Klitgård Lassen fra Aalborg kommune kom og fortalte om det store rydningsprojekt på Botanisk forenings areal i den østlige del af Hammer Bakker. Formålet med rydningen var et forsøg på at genskabe det tidligere åbne landskab, med lyng og græssletter samt at skabe bedre vilkår for specielle sommerfuglearter. Der blev skovet ca 2500 m3 gavntræ og ca 9000m3 flis på arealet. Der er efterfølgende lavet ca 5 km elhegn omkring arealet, da området fremover vil blive afgræsset af kreaturer.Der er ligeledes ført el og vand ind i området. Pris ca 350.000,-. Vejen er forstærket med sten p.g.a. lastbilkørsel. Pris ca 80.000,-. Kun 20 af foreningens medlemmer havde fundet vej ind til mødet.
Jagtudvalget