Ordinær generalforsamling lørdag den 28/3 2015


Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 28/3 – 2015 klokken 17:00 på Tylstrup Kro, Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning om sammenslutningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab.

4. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henriette Kragbak, Hanne Davidsen og Flemming Mulbjerg, alle modtager genvalg. På valg som suppleant er Jens Bjerre, han modtager genvalg. Derudover skal der vælges en suppleant yderligere for 1 år (da Niels Christian Nielsen er indtrådt i bestyrelsen).

6. Valg af revisor. På valg erSvend Nielsen, han modtager genvalg.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8. Eventuelt

Efter afslutning af generalforsamlingens handlinger, vil de af deltagerne, der er tilmeldt Lodsejersammenslutningens 25 års jubilæumsfest, kunne deltage i jubilæumsfesten klokken 18:30.

Venlig hilsen

Claus Leth Bak

Formand

En mørk og dramatisk, tordenfyldt himmel over Hammer Bakker i sommeren 2014.