Bukketræf 16. maj 2014


Lodsjersammenslutningen for Hammer Bakker ved Jagtudvalget holdt traditionen tro bukketræf d. 16. maj kl. 9.00. Som tidligere år holdtes bukketræffet hos Hanne og Werner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov.

Der var mødt 30 morgenfriske jægere. Årets udbytte var en råbuk skudt på Østerbæk.

Bukketræffet startede med, at formanden for jagtudvalget Jens Østergård Jensen bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. Nielsen blæste herefter et par stykker på jagthorn.

Morten Rex Frederiksen fra Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 i Aalborg havde igen i år sponsoreret præmie for den flotteste buk. Valget var nemt, da der jo kun var skudt en enkelt råbuk.

Jagtudvalget er meget taknemmelig for Mortens præmier ved vores arrangementer.

Bukketræffet fortsatte med kaffe, rundstykker og enkelt til at skylle halsen med.

Under kaffen fortalte den heldige skytte om morgenens oplevelse i forbindelse med afskydningen af bukken og der udspandt sig en livlig udveksling af oplevelser fra denne morgen.

Efter et par timers hyggeligt og afslappet samvær – det var så heldigt at dagen i år faldt på en helligdag, så ingen havde travlt med at skulle videre på arbejde – takkede formanden de fremmødte for hyggeligt samvær. Niels Chr. Nielsen fik en tak for det musikalske indslag og Hanne og Werner for værtsskabet.n.