Militærets færden i Hammer Bakker


Forsvaret har en ved alderstids hævd vunden ret til at færdes på privat ejendom.

Med retten følger visse pligter og begrænsninger forsvaret skal følge. Disse er specifikt beskrevet i publikationen ”Klog før skade – terrænets benyttelse” udgivet af Hærens Operative Kommando i 1991.

Publikationen kan læses som klog før skade - publikationen kan tilsendes som pdf ved henvendelse til foreningens formand.

Det er Lodsejersammenslutningens håb, at disse oplysninger kan medvirke til, at skabe et positivt samarbejde mellem forsvaret og Lodsejersammenslutningens medlemmer.