Bukketræf 2018


Lodsjersammenslutningen for Hammer Bakker ved Jagtudvalget holdt traditionen tro bukketræf d. 16. maj kl. 9.00. Som tidligere år holdtes bukketræffet hos Hanne og Werner Davidsen Søhusevej 85 9310 Vodskov.

På en dejlig solskinsmorgen, som er en sjældenhed d. 16. maj, var der var mødt 21 morgenfriske jægere. Årets udbytte var to råbukke skudt henholdsvis på Urmose og i Tandal.

Bukketræffet startede med, at formanden for jagtudvalget Martin Søndergård bød velkommen til de fremmødte. Niels Chr. Nielsen og Anders Thøgersen blæste herefter et par stykker på jagthorn.

Morten Rex Frederiksen fra Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 i Aalborg havde igen i år sponsoreret en præmie til den flotteste buk. Valget blev foretaget af Flemming Mulbjerg og Tage Kragbak, begge var enige om at bukken fra Tandal var den flotteste og fik præmien.

Jagtudvalget er meget taknemmelig for Mortens præmier ved vores arrangementer.

Bukketræffet fortsatte med kaffe, rundstykker og enkelt til at skylle halsen med.

Under kaffen fortalte de heldige skytter om morgenens oplevelse i forbindelse med afskydningen af bukkene og der udspandt sig en livlig udveksling af oplevelser fra denne morgen.

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre