Jagt-og Naturmødet

Referat af Jagt og Naturmødet d. 7. sept. 2017


Lodsejersammenslutningen havde valgt at lave en tur til Egholm i samarbejde med Egholms venner.

Vi var 23 personer fra Bakkerne der mødte op ved Egholm færgen med afgang kl. 17:00. På Egholm blev vi modtaget af Niels Linnemann, Ove Axelsen , Anne Kathrine Linnemann Axelsen, Henrik Mørch samt Esben Buch alle fra Egholms venner. Vi blev bænket på 2 landbrugsvogne og turen startede med at E.B. fortalte om den lille kolonihaveforening der er på øen. Derefter gik turen gennem Kronborgskoven, hvorefter vi gjorde holdt ved området der heder Låen og E.B. fortalte om øens historie, første skriftlige kilde der findes er Kong Valdemar Sejrs jordbog over kongens gods fra 1231. Turen fortsætter ca. 100 meter her havde vi et kort stop for at hører om hvor man påtænker at ligge den 3. Limfjordsforbindelse. Turen forsætter til statsbroen som var en anløbsbro som postbåden anløb fra 1914 til 1972, hvor den nuværende færgeforbindelse blev etableret. Ved statsbroen er også det sted man kører over når der er isvinter, sidste gang var i 2010. Turen gik videre til en kæmpe mindesten som man havde fundet i forbindelse med drænarbejde, den var blevet flyttet ind midt på øen med stort besvær for man skal huske, at det var før traktorens indtog på øen. Vi kører videre til øens gamle skole, hvor N.L. fortalte om, da han selv gik i skole. Skolelæren kom om mandagen så var der skole i 4 dage, hvorefter læreren tog hjem og holdt weekend. Der var skole på øen til 1972 hvorefter eleverne blev overflyttet til Vesterkærets Skole. Den gamle skole virker i dag som lejrskole. Derefter gik turen videre til Damgård hvor der er rejst en varde, som er bygget efter færøske traditioner over slægten. Her var foreningen vært for en forfriskning. Damgården har stået tom i flere år, er i dag overtaget af Torben som er tidligere soldat med PTSD, han har fundet den fred på øen som han ønskede. Han fortalte en rørende historie om sit liv og hvilke ønsker han havde, om hvordan Damgården skulle se ud når han var færdig med restaureringen, som er et kæmpe projekt. Efter at have sagt farvel til Torben og pga. regnvejret og tiden kørte vi tilbage til restaurant Kronborg, hvor vi havde bestilt mad ” Kulsvierens Oksespand” ” Terrior Nordjylland ” ingredienserne var i hovedtræk fra Egholm folkefarm. Spisning og drikkevarer var for deltagernes egen regning. Kl. 20:00 tog vi færgen tilbage til fastlandet, efter nogle interessante og lærerige timer.

Ref. Martin Søndergaard